Rīgā šobrīd ir sestdiena, 2019. gada 17. augusts, 14:10
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

ALAs kongress apstiprina jauno apvienības valdi

May 07, 2015

Aizvadītajā nedēļas nogalē Indianapolē ASV norisinājās Amerikas latviešu apvienības (ALA) 64. kongress, kuŗa laikā tika nosprausti galvenie  ALA darbības uzdevumi nākamajam darbības gadam un izraudzīts ALAs valdes jaunais sastāvs.

Saskaņā ar ALA 64. kongresa balsojumu, ALAs valdē notikušas ievērojamas izmaiņas. Beidzoties  Amerikas latviešu apvienības priekšsēdes Anitas Bataragas pilnvarām valdē, organizācijas vadības grožus kongresa delegāti uzticēja līdzšinējam ALAs Ārējās informācijas nozares vadītājam un PBLA valdeslockelim, advokātam Pēterim Blumbergam no Vašingtonas DC.  Pēteris Blumbergs ir bijis aktīvs latviešu sabiedrībā ASV, ieņemot amatus vairākās organizācijās ieskaitot Vašingtonas, D.C. latviešu Ev. luterāņu draudzi un Apvienoto baltiešu komiteju (Joint Baltic American National Committee), kur viņš ir pildījis vadītāja pienākumus. Blumbergs arī ir bijis ALAs un PBLA Informācijas nozares vadītājs no 1999. līdz 2003.gadam, izvēršot plašu atbalsta kampaņu Latvijas uzņemšanai NATO. Par savu aktīvo sabiedrisko darbību  Pēterim Blumbergam 2014. gada novembrī tika piešķirts Valsts apbalvojums - Atzinības krusta IV šķiŗa.  

Pirmo reizi ALAs valdē “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājas amatā ievēlēta Kaija Petrovska no Milvokiem, Biedru nozares vadītāja amatā – Vilnis Ore no Filadelfijas, kasieres amatā – Dace Spanier no Ņūdžersijas, bet Revīzijas komisijā - Mārtiņš Andersons no Sanfrancisko.

Amerikas latviešu apvienības valdē darbu turpinās ALAs priekšsēža vietnieks un Līdzekļu vākšanas nozares vadītājs Andris Ramāns no Sanfrancisko, Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe no Čikāgas, Izglītības nozares vadītāja – Andra Zommere no Kalamazū, Informācijas nozares vadītāja – Taira Zoldnere no Sanfrancisko, Sporta nozares vadītājs – Toms Trautmanis no Detroitas, kā arī ALA kasieres palīgs Jānis Grāmatiņš un Revīzijas komisijas locekļi - Līga Jēkabsone no Detroitas un Roberts Šverns no Vašingtonas, DC. Tāpat kongress pārvēlēja savā amatā Kultūras fonda vadītāju Sanitu Šūmani un Latviešu institūta vadītāju Arvīdu Bļodnieku.

ALAs valde un biroja darbinieki pateicas līdzšinējai apvienības priekšsēdei Anitai Bataragai par enerģisku organizācijas darba vadīšanu pēdējo trīs gadu garumā. Organizācija arī pateicas ilggadējam “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājam Ērikam Krūmiņam, ALAs kasierei Vairai Rozentālei un Revīzijas komisijas loceklim Mārcim Jansonam par priekšzīmīgu darbu organizācijas labā! ALAs 64. kongress, kurā bija piedalījās 67 Amerikas latviešu apvienības dalīborganizāciju un atsevišķo biedru delegāti, un aptuveni 30 viesi, tā noslēgumā apstiprināja 17 rezolūcijas, no kurām lielākā daļa attiecas uz ALA informācijas un politisko darbu, bet vairākas arī  – uz izglītības un kultūras darbu.

Jaunievēlētais ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, vadoties no ALA 64. kongresā apstiprinātajām rezolūcijām, plāno pievērsties šī brīža aktualitātēm – nosodīt Krievijas agresiju Ukrainā, strādāt Ukrainas atbalstam un turpināt veicināt ASV drošības garantijas Latvijas aizsardzībai. Vienlaikus Blumbergs par ļoti svarīgu uzskata arī ALAs darbu kultūras un izglītības laukā un atbalsta pasākumus ASV latviešu kultūras dzīvei un latviešu sestdienas un svētdienas skolām.  Par trešo prioritāti jaunievēlētais ALAs prieksšēdis izvirza ALAs redzamības celšanu un sadarbības stiprināšanu ar latviešu centriem visā Amerikā. Jau ir iesāktas sarunas par ALAs sarīkojumu organizēšanu ASV lielākajās pilsētās – Ņujorkā, Čikāgā un Losandželosā, kā arī Gaŗezera 50 gadu jubilejā un XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkos San Jose. Pēteris Blumbergs pauž cerību, ka visi ASV  latvieši uzskatīs ALA kā savu pārstāvošo organizāciju.